دست دو / اولین سایت جامع خرید و فروش کالای نو و دست دوم
دست دو / اولین سایت جامع خرید و فروش کالای نو و دست دوم

توضیحات آگهی

سردوز اورلوک سه نخ مدل پروانه GN1 – 6 همراه با میز چوبی کوچک نصب شده زیر آن ، سرویس و تنظیمات نهایی قبل از فروش انجام شده ، بنابر این به شرط سلامت می باشد .